Boris Lenko

Boris Lenko, absolvent hry na akordeóne na žilinskom Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení, začal medzinárodnú kariéru úspechmi na súťažiach. V deväťdesiatych rokoch sa zaradil medzi etablovaných slovenských interpretov, s pravidelnou koncertnou a nahrávacou činnosťou. Boris Lenko predstavuje vzácny typ všestranného hudobníka so záberom od klasického repertoáru, súčasnej vážnej hudby, cez rôzne crossoverové projekty (Požoň sentimentál, Phurikane giľa, ALEA, Chassidic Songs) až po jazz (Triango). Do akordeónového repertoáru vniesol v slovenskom kontexte viaceré novátorské prvky, najmä uvádzaním diel významných osobností povojnovej americkej a európskej scény, či premiérovaním a iniciovaním nových slovenských diel (Beneš, Zagar, Burlas, Machajdík, Zeljenka, Szeghy, Piaček, Iršai, Burgr, Kupkovič…). Pravidelne vystupuje na festivaloch súčasnej hudby - na Večeroch novej hudby a festivale Melos-Étos. V roku 2001 mal ako prvý akordeonista v histórii Bratislavských hudobných slávností celovečerný recitál. O rok neskôr sa predstavil na prominentnom festivale súčasnej hudby Varšavská jeseň. Boris Lenko sa stal priekopníkom uvádzania diel A. Piazzollu na Slovensku - v roku 2001 založil komorný súbor ALEA (akordeón, husle, klavír, kontrabas) sústreďujúci sa na interpretáciu Piazzollovej hudby. Lenkovo očarenie argentínskym tangom má vyústenie aj v spolupráci s Petrom Breinerom v mimoriadne úspešnom projekte Triango. Boris Lenko sa venuje aj vlastnej tvorbe. V máji 2014 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore hudobné umenie. Pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.