Milan Rendoš

Milan Rendoš je jednou z popredných osobností hudobného folklóru na Slovensku.

V detstve bol členom jedného z najlepších detských speváckych zborov na Slovensku. Po štúdiu akordeónu začal pôsobiť ako umelecký vedúci a hráč na kontrabase vo folklórnom súbore Železiar. Pri spoznávaní tradičnej pastierskej kultúry zvládol jej typické nástroje – píšťalku, gajdy, gajdicu, drumbľu, ústnu harmoniku, slovenský unikát fujaru a ďalšie hudobné nástroje rozšírené na Slovensku. V hre na tieto nástroje sa stal laureátom štátnej súťaže hudobného folklóru.

Milan Rendoš pracuje v Slovenskom rozhlase (RTVS) ako redaktor, moderátor a hudobný dramaturg so zameraním na tradičnú kultúru. Ako redaktor zaznamenáva hudobný folklór v pôvodnej podobe a spracováva ho do rôznych úrovní štylizácie.

Zostavu Trianga dopĺňa širokou paletou tradičných folklórnych nástrojov, ktorými približuje pôvod ľudových piesní a inšpiruje dotvorenie iným hudobným pohľadom.

http://www.rendosovci.sk/