Kontakt

Vaše odkazy, otázky a pripomienky môžete písať na mail kapela@triango.sk

.

Triango management:

Jana Šargová, jsargova@gmail.com, +421 904 222 905